พมจ.นครนายก เข้าร่วมนิทรรศการ “บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2561”