พมจ.นครนายก ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานจังหวัดนครนายก